Zarząd M.K.P. Boruta uprzejmie informuje, że Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze /uzupełniające/ odbędzie się w Kawiarni MOSiR w Zgierzu ul.Wscodnia 2 w 1 terminie 26.03.2019 r o godz 19.00 , w 2 terminie 26.03.2019 r o godz.19.30

 

Porządek Obrad Walnego Zebrania Członków Miejskiego Klubu Piłkarskiego Boruta w dniu 26.03.2019 r

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków / prezes Dariusz Pawlikowski/

 2. Wybór Przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania Członków

 3. Wybór Komisji Mandatowo- Skrótacyjnej

 4. Zatwierdzenie porządku obrad.

 5. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zebrania Członków.

 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

 7. Sprawozdanie Zarządu za okres sprawozdawczy

 8. Przedstawienie opini Komisji Rewizyjnej

 9. Dyskusja

 10. Udzielenie Absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy i podjęcie uchwały.

 11. Zgłoszenie kandydatur do uzupełnienia Zarządu Klubu

 12. Wybór członka-ów do Zarządu Klubu / głosowanie/

 13. Podjęcie uchwały zatwierdzającej wybór.

 14. Zamknięcie Walnego zebrania Członków.

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

WSPIERAJĄ NAS

zgierz
deante
machudera
logo abak
Pazury bez cenzury
fazi
markab
vip
drewno-logo
dżedservice
elektro tm
legs
makastol
stanglass
foto studio paparazzi
milma
PUH Szpruch
Tempus A

POLECAMY

BANER
lnp
pzpn