Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia dotarła do nas bardzo dobra wiadomość. Miejski Klub Piłkarski Boruta Zgierz otrzymał Srebrny Certyfikat PZPN!

W zakończonej właśnie rekrutacji do III-ciego cyklu, na lata 2022 - 2023, Certyfikacji Szkółek Piłkarskich PZPN przyznał naszemu Klubowi Srebrną Gwiazdkę. Jest to dla nas ogromne wyróżnienie. Srebrna Gwiazdka PZPN wiąże się nie tylko z wysoką jakością szkolenia, ale też z organizacją. Proces rekrutacji wymagał od nas: spełniających wszystkie normy obiektów treningowych, wysokiej jakości sprzętu treningowego, wysokiego wyszkolenia trenerów (legitymujących się licencją UEFA). Trenerzy nasi spełniają odpowiednie kryteria, jak: planowanie programu szkoleniowego, który posiada cele i zadania szkoleniowe dla każdej kategorii wiekowej zgodnie z etapizacją procesu szkolenia. Przeszli pozytywnie audyty, oraz niezapowiedziane wizyty trenerów monitorujących.

Jesteśmy jedną z 248 szkółek piłkarskich w całej Polsce, które otrzymały Certyfikat, a także jedną z 12 w województwie łódzkim, które otrzymały Srebrną Gwiazdkę.

W tym miejscu należą się ogromne gratulacje wszystkim, którzy są członkami naszego Klubu i uczestniczą w tym trudnym projekcie. Zarząd, rodzice, zawodnicy, ale przede wszystkim trenerzy, którym należą się słowa uznania. Sam trening to efekt końcowy poprzedzony wielogodzinnym wysiłkiem, który nie jest widoczny podczas samego treningu.

Otrzymanie Srebrnego Certyfikatu nie świadczy o tym, że osiągnęliśmy wszystko, wręcz przeciwnie, mamy świadomość ile przed nami pracy, żeby sprostać rygorystycznym wymaganiom narzuconym przez Polski Związek Piłki Nożnej.

Trenować piłkę może każdy, tak samo jak każdy klub, podmiot, trener może prowadzić, organizować treningi. My wierzymy, iż tylko zaplanowane szkolenie poparte ciągłą pracą i cierpliwością może przynieść efekty.     

WSPIERAJĄ NAS

POLECAMY