Jest nam niezmiernie miło poinformować, że do grona firm wspierających nasz Klub dołączyła PGE Energia Ciepła S.A.

PGE EC wchodzi w skład Grupy Kapitałowej PGE i od lat jest znana z promowania swojej marki w trakcie wszelkiego rodzaju wydarzeń sportowych i kulturalnych. PGE EC to także przedsiębiorstwo, które aktywnie angażuje się w działania wspierające dzieci i młodzież. Podobnie będzie w przypadku naszej nowej umowy sponsoringowej.

PGE EC jest największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji.

PGE EC S.A. Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu jest podstawowym wytwórcą ciepła dla miasta Zgierza, a także głównym dostawcą energii elektrycznej dla Parku Przemysłowego Boruta - Zgierz. Elektrociepłownia prowadzi również pobór i uzdatnianie wody.

Dziękujemy za zaufanie

WSPIERAJĄ NAS

POLECAMY